Kajian Mommy Morfosa
Kajian Mommy Morfosa ialah kajian khusus kemuslimahan yang membahas tema pra, proses, paska nikah, hingga parenting. Selain itu, Mommy Morfosa juga melaksanakan kajian dengan tema kecantikan dan persalinan. Mommy Morfosa dirintis pada tahun 2015 oleh tim kemuslimahan Forum Pemuda Masjid (FPM) Nurul Islam dan dilaksanakan setiap hari Ahad pagi atau sore. Kajian ini dilaksanakan setiap 2x sebulan, kemudian menghadirkan berbagai pembicara yang kompeten dibidangnya. Mulai dari ustadzah, psikolog, bidan, entrepreneur, dsb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: