Saktia Ari Seno atau Salman Al Jugjawy
Lahir: 14 Juni 1980 (36 tahun), Yogyakarta
Pasangan: Ita Miftahul Jannah
Nama lahir: Saktia Ari Seno
Asal: Yogyakarta, Indonesia 
Anak: Asyiah Az-Zahra