Takmir Masjid Nurul Islam Yogyakarta

Visi:
Menjadikan Masjid Nurul Islam sebagai sarana menyatukan dan memajukan umat menuju kesejahteraan dan kemaslahatan hidup sesuai ajaran Islam.

Misi:
1. Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang nyaman bagi jamaah
2. Menyelengarakan kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan sekitar
3. Menyelengarakan kegiatan pendidikan islami bagi anak-anak dalam upaya membentuk generasi qurani
4. Menyelenggarakan kegiatan syiar dakwah islam melalui berbagai media

Pengurus Takmir Masjid Nurul Islam

Penasehat :
– Ustadz Syatori Abdur Rauf
– Ustadz Busyroni Madjid
– Ibu Titik Djarody
– Ibu Tjutjuk M. Dihar

Pengurus Takmir:

NO NAMA JABATAN I JABATAN II JABATAN III
1 Sukamto Ketua Umum    
2 Heri Purwanto Sekretaris I    
3 Ina Rahayu Sakti Sekretaris II Staf Keilmuan Bidang Pemuda Masjid  
4 Suharjo Bendahara I    
5 Eni Indarti Bendahara II Bendahara II Bidang Pendidikan Pengajar TPA
6 Sapto Djati Pamungkas Ketua Divisi I    
7 Yunarto Ketua Divisi II    
8 Sunarman Ketua Divisi III    
9 Djarot Sri Hono Ketua Bidang Ibadah & Kajian    
10 Darwin Tampa Lo   Staf Bidang Ibadah & Kajian  
11 Abdullah Tebe   Staf Bidang Ibadah & Kajian  
12 Tati Harnaningsih Ketua Bidang Pendidikan   Pengajar TPA
13 Nuri Widyaningrum Sekretaris I Bidang Pendidikan   Pengajar TPA
14 Muna Nur Afiyah     Pengajar TPA
15 Fatma Dwi Jati Bendahara I Bidang Pendidikan Koord. Keilmuan Bidang Pemuda Masjid Pengajar TPA
16 Voettie Wisataone Ketua Bidang Media & Syiar Koord. HRD Bidang Pendidikan Pengajar TPA
17 Ermaniatu Nyihana   Staf HRD Bidang Pendidikan Pengajar TPA
18 Miskiyatul Jannah     Pengajar TPA
19 Isa Rosita   Staf Bidang Media & Syiar Pengajar TPA
20 Finda Wahyu Setioningsih     Pengajar TPA
21 Lailatus Syukriyah     Pengajar TPA
22 Hashfi Rasyadan Yama Brata     Pengajar TPA
23 Syarifuddin Ahmad     Pengajar TPA
24 Haris Suhendar Ketua Bidang Pemuda Masjid    
25 Ermayanti Sutiyo Bendahara Bidang Pemuda Masjid Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
26 Dewi Sartika Koord. Kemuslimahan Pemuda Masjid   Pengajar Tahsin
27 Lukluk Ilmi Fayuri   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
28 Yulvi Hidayati   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
29 Aisyah Bilqisti   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
30 Retno Kartikawati   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
31 Erma Suryani   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
32 Syarifah Asyura   Staf Kemuslimahan Pemuda Masjid  
33 Roni Muslim   Staf Bidang Ibadah & Kajian  
34 Dian Tri Indarto   Staf Olahraga Bidang Pemuda Masjid  
35 Gafar Baba Koord. Keilmuan Pemuda Masjid Staf Bidang Media & Syiar/Kerumahtanggaan/ Ibadah Pengajar TPA
36 Evan Setiawan Parusa   Staf Bidang Media & Syiar/Kerumahtanggaan Pengajar TPA
37 Kun Sudariyati Ketua Bidang Kemuslimahan    
38 Sri Rejeki   Staf Kemuslimahan  
39 Tri Setyorini   Staf Kemuslimahan  
40 Aep Saepuloh Ketua Bidang Kerumahtanggaan    
41 Jamasri   Staf Bidang Kerumahtanggaan  
42 Jumono   Staf Bidang Kerumahtanggaan  
43 Imam Prihanto Ketua Bidang Sarana Prasarana    
44 Yumanto Ketua Bidang Keamanan    
45 Unggul Basuki   Staf Bidang Keamanan  
46 Dian Tri Indarto   Staf Bidang Keamanan  
47 Sumardi   Staf Bidang Keamanan  
48 Tri Nuradi Utomo   Staf Bidang Keamanan  
49 Salman Al Jugjawy Ketua Bidang Hubungan Masyarakat    
50 Sutarno   Staf Bidang Hubungan Masyarakat  
51 Unggul Hastoto   Staf Bidang Sosial Masyarakat  
52 Subekti Hendrata   Staf Bidang Sosial Masyarakat